Pamiatky a iné aktivity

Oravský zámok

Oravský zámok je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá pochádza z polovice 13. storočia a je skutočne impozantnou dominantou Oravy. Bol postavený na 112 m vysokom brale nad riekou Orava ako strategický strážny bod na uhorsko-poľskej ceste. Na Oravskom hrade vládol čulý život v stredoveku, ale najväčší rozmach dosiahol za čias, keď majiteľmi hradu bola rodina Thurzovcov. V roku 1800 hrad vyhorel. Po niekoľkých opravách bol hrad opäť sprístupnený a zároveň sa stal sídlom expozícií Oravského múzea.

Prehliadky hradu bývajú počas sezóny oživené zaujímavými sprievodným akciami, ako vystúpenia skupiny historického šermu, vystúpenia sokoliarov, vystúpenia predvádzajúce prácu pôvodných remeselníkov. Skutočným zážitkom sa môžu stať prehliadky pri nočnom osvetlení, alebo pre deti organizované stretnutia s bytosťami z minulých storočí. Určite to je jedna z atrakcií, ktoré nemôžete vynechať pri návšteve našeho ubytovania na Orave.

Drevený kostolík v Tvrdošíne

Drevený rímsko-katolícky gotický kostolík je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka na hornej Orave z druhej polovice 15. storočia. Terajší oltár je barokový, ktorý nahradil omnoho starší a menší pôvodný gotický oltár s obrazom oplakávania Krista, ktorý bol r. 1919 prevezený do múzea v Budapešti. V pôvodnom gotickom oltári je v strede Kristus, napravo od neho tri Márie, naľavo v popredí Jozef z Arimatie, Nikodém a v pozadí sv. Ján. Taktiež sa zachovali dve krídla tohto oltára s obrazmi sv. Petra a Jána Krstiteľa.

Pôvodne bol postavený bez použitia jediného klinca, čo však po rekonštrukciách (naposledy v r. 1986-1993) už neplatí. Dnešná podoba kostolíka je renesančná úprava z rokov 1650 až 1654, čo je vryté na tráme víťazného oblúka zo strany svätyne.

Kostolík bol zapísaný do európskeho kultúrneho dedičstva ako národná kultúrna pamiatka a bol ocenený plaketou Europa Nostra.

Plavba loďou - Slanický ostrov umenia

Na Oravskej priehrade je v sezóne možnosť plavby vyhliadkovou loďou, ktorá má zastávku na "Slanickom ostrove umenia". Po zatopení okolitých obcí a tiež obce Slanica vodami Oravskej priehrady nezatopeným zostal vŕšok s jej kostolom. V kostolíku - pôvodne barokovej kaplnke je zriadené múzeum s expozíciou ľudového umenia a histórie zatopených obcí. Vyhliadková plavba má zastávku na ostrove spojenú s prehliadkou múzejných expozícií.

Múzeum ľudovej architektúry "Skanzen Brestová"

Múzeum ľudovej architektúry sa nachádza pod Západnými Tatrami v Roháčoch, 3 km od Zuberca na poľane Brestová. Na rozlohe približne 20 ha je postavená historická dedina - súbor charakteristických ľudových stavieb z jednotlivých oravských regiónov. Jej stredom preteká Studený potok, ktorý dotvára jedinečnú atmosféru múzea oravských obydlí v náručí horských masívov.

V roku 1975 bol skanzen sprístupnený verejnosti. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo poskladaná v múzeu. Ďalšie domy boli vybudované ako kópie pôvodných stavieb.

Hviezdoslavova horáreň na Slanej vode

Hviezdoslavova hájovňa predstavuje expozíciu diela najvýznamnejšieho básnika Oravy - P. O. Hviezdoslava - lyricko-epickú skladbu Hájnikova žena. Celá expozícia i budova hájovne je zasadená uprostred krásnej prírody okolitej krajiny v podhorí Babej hory.

Časť interiéru je rekonštrukciou pôvodnej hájnickej izby, časť sleduje vznik básnickej skladby. V susednom objekte je expozícia života a diela Milana Urbana.

Galéria Márie Medveckej

Jedna z expozícií Oravského múzea je umiestnená v klasicistickej kúrii z 19. storočia v Tvrdošíne. V objekte je nainštalovaná trvalá expozícia 240 diel významnej oravskej maliarky Márie Medveckej, ktorá je prístupná verejnosti denne okrem pondelka v čase 10:00 - 16:00 v sezóne od 1.4. do 30. 9.
Kontakt: 043 532 2793

Oravská galéria

Oravská galéria sídli v župnom dome na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, ktorá je pôvodne barokovu stavbou zo 17. storočia. Sú tu umiestnené trvalé expozície:
- starého umenia 15. - 19. storočia
- Slovenského výtvarného umenia 20. storočia
- tradičného ľudového umenia
- Ikony.
Otvorené celoročne okrem pondelka od 10:00 do 17:00.

Kontakt: 043 586 3212

Rybolov na Orave

Rybárčenie na Orave má dlhoročnú tradíciu. Na rybačku chodil na Oravu známy slovenský herec Jozef Króner aj veľký český herec Jan Werich. Na Oravu chodia predovšetkým muškári loviaci vo vodách Oravice, Jelešne, Oravy, Studeného potoka. Významnou rybárskou lokalitou je však aj Oravská priehrada a Vyrovnávacia vodná nádrž Tvrdošín.

Huby na Orave

Na Orave je známych niekoľko lokalít, ktoré sú vyhľadávaným revírom hubárov. Známe hubárske "raje" sú najmä v lesoch Oravskej Magury, Skorušiny, Chočských vrchoch. Mnoho dovolenkárov využíva pobyt na zber húb a po "náročnej túre" trávia zvyšok dňa sušením húb, ich prípravou, či zaváraním.

Pri výbere vhodnej hubárskej lokality vám poradia všetci majitelia a zamestnanci penziónov a ubytovacích zariadení na Orave.

Chránená krajinná oblasť "Horná Orava"

Chránená krajinná oblasť Horná Orava sa nachádza v najsevernejšej časti Slovenska. Tiahne sa od obce Suchá Hora cez Oravskú priehradu až po vrcholy Babia hora a Piľsko a zaberá plochu 58 000 ha.

Takmer polovicu územia chránenej krajinnej oblasti zaberajú lesy. Značnú časť pokrývajú najmä lesy bukovo-jedľového vegetačného stupňa so silne zastúpenými smrekovými monokultúrami. Výnimku tvoria lesné komplexy Babej hory, Piľska a Paráča s pralesovitými porastami smreka s prímesou jarabiny. Stupeň kosodreviny je vyvinutý na Babej hore a Piľsku.

Ďalším výnimočným javom vo vegetácii CHKO je prítomnosť značnej pestrosti rašelinných fytocenóz s výskytom charakteristických vzácnych a ohrozených druhov rstlínako napr. rosička okrúhlolistá, plavúnec zaplavovaný, ostrica výbežkatá, vŕba čučoriedková, andromédka sivolistá, rojovník močiarny a ostroplod biely.

Faunu chránenej krajinnej oblasti predstavujú z veľkých šeliem medveď, vlk, vzácnejší je rys. Bežná je raticová zver - jelenia, srnčia i diviačia. Charakteristickými druhmi sú tetrov, hlucháň, jariabok lesný. Z dravých vtákov tu hniezdi orol krikľavý, myšiak hôrny a krkavec čierny. V oblasti rozšírený aj bocian čierny.

Kolkáreň v Trstenej

V modernej kolkárni v Trstenej pod Kľozovom je k dispozícii hala so 4 kolkárskymi plneautomatizovanými dráhami, kde je možné si prenajať celú halu, alebo len jednu dráhu. Na objednávku je otvorený aj bufet. Hra v kolkárni býva obľúbeným spestrením dovolenky na Orave, najmä v prípade nepriaznivého počasia. Termín treba dohodnúť telefonicky, alebo osobne.
kontakt: 0904 669 137
(Poznámka: Potrebná je čistá obuv na prezutie na vstup do kolkárskej haly)

Bowlingové dráhy v Trstenej

V Trstenej na Bernolákovej ulici (za kostolom) sú k dispozícii dve bowlingové dráhy v priestoroch kaviarne. Na poschodí je reštaurácia so širokým výberom dobrých jedál. Zariadenie sa teší obľube dovolenkárov i obyvateľov z mesta Trstená a okolia.
kontakt: 043 532 4498

Tenisové kurty v Nižnej

Tenisové kurty sa nachádzajú v Nižnej pri plavárni. K dispozícii je 5 antukových kurtov a jeden asfaltový s cvičnou stenou. Otvorené denne od 10:00 do 20:00 ( v sezóne). Je možné v malom množstve zapožičať tenisové rakety a loptičky.
kontakt: 0908 387 636

Krytá plaváreň v Nižnej

Krytá plaváreň v Nižnej má 25-metrový krytý bazén, ktorý je prístupný verejnosti vo vyhradených hodinách. V prevádzke dochádza k častým zmenám, je vhodné sa o fungujúcej prevádzke presvedčiť v lokálnych novinách, prípadne telefonicky.
kontakt: 043 538 1712

Jazdenie na koni

Jazdenie na koni je možné v týchto lokalitách:

Podbiel - v areáli v blízkosti Františkovej huty (k dispozícii sú 4 kone).

Dlhá nad Oravou - Agroturistický areál Húšť - k dispozícii je 10 koní, škola jazdenia, jazdenie v okolitej prírode aj v krytej hale (najmä výuka), vychádzky na koči alebo saniach. K dispozícii je požičovňa bicyklov, detské ihrisko. Kontakt: 043 589 4208

Námestovo - Ranč u Edyho pri hoteli Studnička - k dispozícii je 6 koní aj s inštruktorom jazdenia. V jeho blízkosti začína náučný chodník chránenej krajinnej oblasti "Horná Orava", ktorý vedie okolo časti Oravskej priehrady na dohľad ku vtáčiemu ostrovu. Rovnako je možné využiť stravovacie kapacity reštaurácie hotela Studnička alebo nových hotelov pri priehrade v meste Námestovo. Kontakt: 043 552 1840

Levné ubytování na Oravě

Ubytovanie Orava Ubytováni Orava Tanie noclegi Slowacja Chata Orava

Garancia najlepšej ceny ubytovania na Orave prave tu!
Lyžovanie 1 km
Lacné ubytovanie
Atrakcie v okolí 10km
Termálne kúpaliská 10 km
Hory a turistika


Ubytovanie na Orave

Levné ubytováni Orava

Tanie noclegi Slowacja

Chata Orava